Privātuma politika


Noteikumi ir spēkā no 2020. gada 16. novembra

Šī privātuma politika informē un izskaidro, kā valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jaunais Rīgas teātris” (turpmāk – JRT vai Pārzinis) apstrādā personas datus par fiziskām personām interneta portālā www.agentura.jrt.lv (turpmāk – Portāls) straumēšanas pakalpojumu izmantošanai daudzsēriju mākslas filmai “Aģentūra” un izpilda Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības.

Portāla personas datu apstrādes pārzinis: VSIA “Jaunais Rīgas teātris”, reģ.nr. 40003094953, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 25, Rīga, LV-1010, tālrunis +37167283225, e-pasts [email protected] . Kontaktinformācija: adrese: Rīga, Miera iela 58A, e-pasta adrese: [email protected], tālr: +37129164535 (Otrdienās-Piektdienās 11:00-18:00).

Portālā var iznomāt straumēšanas pakalpojumu daudzsēriju mākslas filmai “Aģentūra”, tikai tad, ja persona pierakstās kā Agentura.jrt.lv reģistrēts lietotājs (turpmāk – Lietotājs vai datu subjekts), aizpildot Portālā prasīto reģistrācijas formu .

1. Agentura.jrt.lv personas datu apstrāde

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu Portālā, JRT ir izvērtējis katra personas datu apstrādes procesa nepieciešamību. Tāpēc turpmāk informējam Jūs par šīs apstrādes mērķiem un tiesiskajiem pamatiem.

Apstrādes mērķis raksturo, kāpēc Jūsu personas dati vispār ir nepieciešami, savukārt, apstrādes tiesiskais pamats norāda to, uz kāda no Regulā atzītiem tiesiskajiem pamatiem balstās Jūsu personas datu iegūšana, izmantošana vai saglabāšana.

JRT Portālā veic personas datu apstrādi atbilstoši šādiem tiesiskajiem pamatiem un mērķiem:

1.1. Lietotāja konta izveidošana, lai sagatavotu straumēšanas pakalpojuma elektronisko pieejas koda dokumentu, izmantojot JRT Agentura.jrt.lv sistēmu Portālā. Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, IP adrese. Apstrādes tiesiskais pamats (Regulas tiesību norma): lietotāja piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a)apakšpunkts).

1.2. Lietotāja konta administrēšana (lietotāja piekļuves nodrošināšana lietotāja kontam. Lietotāja piekļuves nodrošināšana savam kontam, gadījumā, ja aizmirsta parole. Lietotājs ir zaudējis piekļuvi iepriekš reģistrētai elektroniskā pasta adresei). Apstrādātie personas dati: e-pasta adrese. Apstrādes tiesiskais pamats (Regulas tiesību norma): JRT tiesiska interese nodrošināt piekļuvi lietotāja kontam.

1.3. Seriāla “Aģentūra” straumēšanas pakalpojuma abonementa iegādes nodrošināšana (elektronisko JRT pieejas koda dokumentu, dāvanu karšu un rēķinu nogādāšana uz pircēja norādīto e-pastu. Rēķinā tiks norādīts reģistrētais pircēja (lietotāja) vārds un uzvārds). Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, pirkuma summa, pakalpojuma pieejas kods, izmantotās dāvanu kartes kods, e-pasta adrese. Apstrādes tiesiskais pamats (Regulas tiesību norma): Darījuma izpilde un pakalpojuma nodrošināšana, krāpniecības novēršana ar bankas karšu datiem (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un f) apakšpunkts).

1.4. Lietotāja konta atrašana un atpazīšana, pieteikumu un pretenziju gadījumā. Maksājumu administrēšana (naudas atgriešana par iegādāto pakalpojumu, maksājuma anulēšanas gadījumā, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu). Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs vai e-pasta adrese. Apstrādes tiesiskais pamats (Regulas tiesību norma): JRT juridisks pienākums un tiesiskā interese (Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunkts).

1.5. Seriāla “Aģentūra” straumēšanas pakalpojuma nodrošināšanai, lietotāja konta atrašanai un atpazīšanai, pieteikumu un pretenziju gadījumā dati var tikt nodoti Telia Latvija, nododamie dati ir lietotāja e-pasta adrese un IP adrese . Apstrādes tiesiskais pamats (Regulas tiesību norma): Pakalpojuma nodrošināšana (Regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts un f) apakšpunkts).

1.6. Regulas prasību izpilde attiecībā uz datu subjekta iesniegumu izskatīšanu. Apstrādātie personas dati: vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese. Apstrādes tiesiskais pamats (Regulas tiesību norma): JRT juridiskā pienākuma izpilde (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts).

1.7. Informācijas sniegšana par JRT īpašajiem piedāvājumiem, akcijām, jaunumiem, kā arī jauniem pakalpojumiem/produktiem. Apstrādātie personas dati: vārds, tālruņa numurs, e-pasts. Apstrādes tiesiskais pamats (Regulas tiesību norma): Lietotāja piekrišana (Regulas 6.panta 1.punkta a) apakšpunkts).

JRT ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju, lai identificētu Interneta vietnes lietotāju, kā konkrēto datu subjektu.

2. Personas datu saņēmēju kategorijas

2.1. JRT nesniedz piekļuvi savai datu bāzei nepiederošām personām un aizsargā Jūsu iesniegto personisko informāciju. JRT paredz, ka personas dati var tikt nodoti citām personām tikai, lai:

2.1.1. nodrošinātu pakalpojuma iegādes funkcionēšanu un personas datu uzkrāšanu šim mērķim;

2.1.2. nodrošinātu mobilā un e-pastu mārketinga pakalpojumus (īsziņu un e-pastu nosūtīšana visiem, kas devuši piekrišanu šādai datu apstrādei par JRT jaunumiem);

2.1.3. Lietotāja personas dati var tikt nodoti trešajām personām, piemēram, maksājumu karšu apstrādes uzņēmumam, bankai;

2.1.4. JRT ir pienākums nodot datus valsts vai pašvaldības institūcijām, kad saņemts iestādes pieprasījums normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

3. Personas datu glabāšanas termiņi

3.1. Personas dati tiek glabāti atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr JRT pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

3.1.1. ir noteikts juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3.1.2. ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

3.1.3. ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

3.1.4. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

3.2. Personas dati Sistēmā tiks uzglabāti 3 gadus pēc pēdējā pirkuma Sistēmā.

3.3. Ja lietotājs neizmanto savu reģistrēto kontu ilgāk par 3 gadiem, lietotāja konts un personas dati tiks automātiski dzēsti.

4. Datu subjekta tiesības

4.1. Lietotājam kā datu subjektam ir tiesības pieprasīt JRT piekļuvi saviem personas datiem, veikt personas datu labošanu, pieprasīt personas datu dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi.

4.2. Datu subjekta tiesību īstenošana:

4.2.1. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, to apstrādi vai īstenotu citas tiesības, datu subjekts personīgi vai ar pilnvarotās personas starpniecību, izvēloties vienu no turpmāk norādītajām iespējām, iesniedz:

4.2.1.1. Rakstisku un pašrocīgi parakstītu iesniegumu, kas adresēts JRT;

4.2.1.2. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas adresēts JRT un nosūtīts uz e-pasta adresi: [email protected]. Lai JRT nosūtītu atbildi uz Jūsu e-pasta adresi pēc būtības, ar drošu elektronisko parakstu parakstītajā iesniegumā ir jābūt norādītai Jūsu e-pasta adresei, uz kuru vēlaties saņemt atbildi.

4.2.2. Datu subjekta tiesību ierobežojumi. Līdz pakalpojuma, uz kuru Pircējs ir iegādājies pieeju, abonementa beigām, netiks dzēsti personas dati par Lietotāja veikto pirkumu saistībā ar šādiem mērķiem:

4.2.2.1. Lai nodrošinātu iespēju Lietotāja pieprasījuma gadījumā atkārtoti nosūtīt pieeju uz pakalpojums, ja Lietotājs norāda, ka nav saņēmis e-dokumentu;

4.2.2.2. krāpnieciska rakstura gadījumos, lai atmaksātu pirkuma vērtību.

4.2.3. JRT nenodrošina tiesības uz personas datu pārnesamību.

4.2.4. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja Jums rodas kādi jautājumi par personas datu apstrādi, Jums ir jāvēršas pie JRT, rakstot uz e-pasta adresi: [email protected] (atbilde tiks sniegta 10 darba dienu laikā). Ja Lietotājs nav apmierināts ar saņemto atbildi, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā: Rīgā, Blaumaņa ielā 11/13-11, LV-1010.

5. Izmaiņas privātuma politikā

5.1 Agentura.jrt.lv Privātuma politika var tik regulāri atjaunota un tajā var tikt veiktas izmaiņas. Veicot izmaiņas Privātuma politikā, tās tiek publicētas mājaslapā: Agentura.jrt.lv .

Lai nodrošinātu labāku iepirkšanās pieredzi, mēs lietojam sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Uzzināt vairāk .